دریافت کد :: صداياب
ღ ♥..... Ì αm α ßαÐ ɢïя˩.......♥ღدلم گرفت از این قفس
 

     

 

      سلام دوستای گلم هر کی دوس داشت+ اینجا+به من رای بده ممنون مچکر

 

            


برچسب‌ها:
۱۳٩۳/٤/۱٤ × ٩:٢۸ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

تنها امیدم به نظرای          :)             هستش

 

هیچ کس برام نظر نمیذاره هییییییییییییییییییییییییییییییییییگریه


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱٢/٢ × ٦:۳٧ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱٢/۱ × ۸:٤۳ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱۱/٢٢ × ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱۱/۱٩ × ٧:٢۸ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

ﺍﺳﺘﺎﺩ ... ﺻﺪﺍﻣﻮ ﺩﺍﺭﯼ ...
ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺖ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﻦ ....
ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺖ ﮐﺎﺭﯼ ...
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯿﻢ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ ...
ﺗﺮﻡ ﺁﺧﺮﻡ ﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻡ ﻧﯿﺲ ﺍﻭﻥ ﺣﺴﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺮﻡ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺖ ...
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭﺱ..
ﺭﻭ ﻫﻤﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻫﺎﻡ ، ﺑﺴﺘﯽ ﭼﻄﻮﺭ ﭼﺸﺎﺗﻮ ؟
ﻫﯿﺲ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺒﺮ ﺻﺪﺍﺗﻮ!
ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺩﭘﺮﺳﻢ! ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺣﺴﻢ!
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻞ ﻭﺍﺣﺪﺍﻡ ﺑﻪ ۴۰ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻦ

 

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱۱/٥ × ٩:۱۳ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

عدد 5رو بفرست به 81332 بهت میگه تاالان

چه قد شارژ گرفتی خیلی باحاله

البته برا ایرانسله ها

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱٠/۱٦ × ٥:٤٥ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

        


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱٠/٧ × ٥:٢٢ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

آدامس ها جزو بزرگترین اساتید هستند

از کودکیمان تلاش می کنند به ما بفهمانند

” هیچ شیرینی ای ماندگار نیست “


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱٠/٥ × ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

مَن هَمینَم

نَه {چشمآטּ آبــﮯ} دارَم

نه {کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد}

هَمیشِه {کتآنـــ ــﮯ} مـﮯ پوشَم

روی {چَمَن هآ} غَلت میزَنَم

{عِشوه ریختَن} رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ {اُدکُلنَم} مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ {رُژ لَب} و {ریملَم} نیستَم

{لآک نآخن} هآیم اَز {هزآر مترﮮ} داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه {بلنَد} دآد میزَنم

{خدآیَم} رآ بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

و {بَعضـﮯ} آدم هآﮮ اَطرافَم

رآ هَم بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر {خیآبآטּ} و {مهمآنـﮯ} نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ {گوشـﮯ} پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم {دوستَت دآرَم} وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، {دوستَت ندآرَم}

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم {حَد ومَرزﮮ} ندآرَد

مَن {خآلِصآنه} هَمینَم...!...


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٩/٢٥ × ٦:۱٢ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

من {دختــــــرمـــــــ}

مــرا ✿בخـــتر פֿانـــوم✿ مے نـامــند


مــضمونــے کہ {جذآبیتــش} نفــس گـیــر استــــ


دنیاے ✿دخترانہ✿ مـטּ نہ با شمع نہ با {عروسـکــ} معنــــا پیدآ نمــےکند


و نہ با {اشکـ } و {افسوטּ}


امــآ {تمامـــ} اینهآ را در بر مےگیــرد


مــטּ نہ {ضعیفم} نہ {ناتـــواטּ}


چـــرآ کہ✿פֿב اونــב✿


مرا بــدوטּ {خشونتــ} و زور و بـــآزو مے پــسندد


{اشکــ} ریـختـטּ ضعفـ مـטּ نیستـ قدرتــ {روح مــטּ} است


{اشک} نمےریزمـ تا {توجهے} را جلبـ کنمـ


بآ {اَشکَمــ روحــم} را مےشویـــم ...


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٩/٢٥ × ٦:٠٦ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

 یا حسین

غریب مادر

 ای همه دارو ندارم

 یا حسین

غریب مادر

 ای همه دارو ندارم

کربلاتو تا نبینم

ارومو قرار ندارم

کربلاتو تا نبینم

ارومو قرار ندارم

چشمای قشنگ عباس

خوابو از چشام گرفته

چشمای قشنگ عباس

خوابو از چشام گرفته

این دل زار و غریبم

جز خونت جایی نرفته

این دل زار و غریبم

جز خونت جایی نرفته

همه جانو عقلو هوشم

به نگاهت می فروشم

همه جانو عقلو هوشم

به نگاهت می فروشم

اگه قابلم بدونی

بنده ی حلقه به گوشم

اگه قابلم بدونی

بنده ی حلقه به گوشم

به ابی انت و امی

به ابی انت و امی

به ابی انت و امی

به ابی انت و امی

 یا حسین

غریب مادر

 ای همه دارو ندارم

 یا حسین

غریب مادر

 ای همه دارو ندارم

کربلاتو تا نبینم

ارومو قرار ندارم

کربلاتو تا نبینم

ارومو قرار ندارم

چشمای قشنگ عباس

خوابو از چشام گرفته

چشمای قشنگ عباس

خوابو از چشام گرفته

این دل زار و غریبم

جز خونت جایی نرفته

این دل زار و غریبم

جز خونت جایی نرفته

همه جانو عقلو هوشم

به نگاهت می فروشم

همه جانو عقلو هوشم

به نگاهت می فروشم

اگه قابلم بدونی

بنده ی حلقه به گوشم

اگه قابلم بدونی

بنده ی حلقه به گوشم

به ابی انت و امی

به ابی انت و امی

به ابی انت و امی

به ابی انت و امی


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۸/۱٥ × ٩:٤٦ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

این پیانوئه هرکدوم از کلیدای کیبوردو که حروف انگلیسی داره بزنی صدا میده خیلییییییییییییییییییی باحاله

برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٧/٢٤ × ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

انقدربدم میادیکی موقع درس خوندن بیدارم کنه!!!!!


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٧/٢٠ × ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

ببین!
دکتری!
مهندسی!
خوشگلی!
خوش تیپی!
مایه داری!
اصلا آخرشی!
معرفت نداشته باشی، "مفت" نمی ارزی..
همین¡

 

+شروع مدارس را تسلیت میگویم(منو اینهمه خوشبختی محاله)


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٧/۱ × ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

روز عزیزای دل بابا ،ناموس داداشا ،هووی مامانا، جیگز بچه محلا ،عامل انحراف پسرا ،

دخی منگولا، جینگول مینگولا ، دختر خوشگلا:

                  روزتون مبارک


+ اه چرا نمیشه هیچ عکسی گذاشت؟


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٦/۱٦ × ٩:٤٩ ‎ق.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

اقا میخوام براتون هنرمندیامو بزارم کی میخواد ببینه؟

 بعدشم یعنی چی من به همه سر میزنم اما یه نظر ندارم؟

هر کسی که میخواد ببینه بگه رمز بدم بعدش بهشون نشون میدم

پرشین مشکل داشت


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٦/٥ × ٧:٥۳ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

                                              احتیاط کنید!

                           خاکی بودن آسفالت شدن را در پى دارد !!!

                           

                  


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٥/۳٠ × ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند

رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند

درختان میوه خود را نمی خورند

خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند

ماه ، در ماه عسل شرکت نمیکند

گل ، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد

نتیجه : زندگی برای دیگران ، قانون طبیعت است . . .


برچسب‌ها: قانون ما
۱۳٩٢/٥/۳٠ × ٩:٥٥ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

سلام سلام خوبین؟

 

 

من نبودم یه مدت تازه اومدم ندا و ثنا ادرساتونو ندارم ویندوزمو عوض کردم بهم بدینااااااا

 

ملکه کجایی تو؟

 

الناز ؟ میخونمت

و سایرین که هستن تو لینکام همه رو میخونم حتی اگه نظر ندم

 

اها یه چیزیه دیگه دارم راه میندازم گالری عکسو ؟

 

میخوام بدونم کسی واسم قالب رایگان نمیسازه؟


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٥/٢٢ × ٩:٤٥ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

شیوانا برگی از شاخه افتاده روی زمین کند و آن را داخل نهر آب انداخت و گفت:" به این برگ نگاه کن وقتی

داخل آب می افتد خود را به جریان آن می سپارد وبا آن می رود." سپس شیوانا سنگی بزرگ را از کنار جوی

آب برداشت و داخل نهر انداخت . سنگ به خاطر سنگینی اش داخل نهر فرو رفت و در عمق آن کنار بقیه

سنگ ها قرار گرفت.


برچسب‌ها: داستان

×کلیک×
۱۳٩٢/٥/٩ × ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ × یه دخمل نظرات ()

 میخوام گالری عکس بزنم:)چشمک


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٥/٦ × ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

دیگه نمیشه ادامه داد!!!!!

 

 

عید سعید فطر بر همگان مبارک بادخندهنیشخند

 

        


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٤/٢٦ × ۱:۱۱ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

الهی بمیریییییییییی چرا منو لینک نکردیییییییی؟آخه چرااااااااااااااااا؟گریه

نویسنده: دختر خوبه

 

 

یادته؟ دوست مینا؟ خخخخ بهدا لینکت میکنم باش؟


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٤/٢٥ × ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

انقد خوشم میاد از پیام دادنای ایران sell پیام داده:

 

 

امشب  دل ما چه شادمان است

قرعه کشی اپارتمان است{#emotions_dlg.e28}

ای خوب و عزیز، دل قوی دار

کین قرعه بنام خوش دلان استعینک

:)

+ تازشم این گرون ترین گوشیه دنیاسمژه (من دارم گفتم بگم ریا بشهزبان)


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٤/۱٦ × ۳:۱٧ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

      

 

چه غذایی رو دوست ندارین؟

 

چه غذایی رو بیشتر همه دوست دارین؟

 

 

    


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٤/۱٥ × ۱:۳٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

                


من دارم سعی میکنم ، همرنگ ِ جمــاعت شوم !
امّـا
میشود کمکم کنید !؟
آی جمـــاعت ! شما دقیقــا" چه رنگـی هستید !

      برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٤/۱٤ × ٦:٥٧ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

ندااا  مر30 از پیشناهادت اجی خوفم نیشخند

 

وبلاگ تکونی هم انحام دادیَم اوه

یالا بوگو خوفه یا بَت؟هوووووممممم/

 

+قالبمو بسیوربسیور دوس میدارم

+بازم مرسی گلم

+بشینم یکم فک کنم دوسه تا چیز میز بنویسم


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٤/۱٠ × ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

با خدا باید بنشینیم دو تایی
دور میزی ترجیحا گرد
متقاعدش کنم که تنهایی چقدر درد بزرگی ست
تا لبخند بزرگی شاید
بر صورتِ گرد ِ زمین نقاشی کند

  


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٤/٩ × ٧:٤٤ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

        از ترس فاسد شدن دلت را حراج نکن!


         خشک کردن هنوز هم جواب میدهد ...   
                                                                                                                       

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٤/٩ × ٧:٢٤ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 ولادت باسعادت

 

                  امام زمان و

                                      

                                      نیمه شعبان

                                              

                                                  را به تمامی جهانیان تبریک عرض می نمایم{#emotions_dlg.e21}نیشخند

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٤/۳ × ۱:۱۸ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

اسمش علی ـــه ، ۲ سالشه
طفلی
چشم چپش نابینا شده…به خاطر تومور چشمی بدخیم دکترا گفتن باید آب زیر

چشمشو بکشیم و الّا میزنه به مغزش و زبونم لال میکشتش امّا اگه آب زیر

چشمشُ بکشن فاتحه ی صورتش خونده میشه …

رفقا،خواهرا،
برادرا عاجزانه ازتون خواهش میکنم واسه شفای این طفل معصوم دعا کنید
به

قرآن راه دوری نمیره ممنون میشم اگه “هـــمــــتـــــون”
بازنشر کنید
تاافراد بیشتری دعا کنن

واسش...

 

 

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/٢٩ × ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

روزگار برخلاف آرزوهایم گذشت....

 

بچه که بودیم ...

دخترا عاشق عروسک بودن پسرا عاشق مردای قوی...

 بزرگتر که شدیم...

دخترا عاشق مردای قوی شدن پسرا عاشق عروسک..


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/٢٩ × ۱:٠۱ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

                                         یه نصیحت :

                                         یه خواهش :

                                             یه دروغ :

                          من  خودم اون تصویرای بالا رو ساختمنیشخند

                                           یه حقیقت :

     

 

 

                                   قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/٢٧ × ٢:٢۳ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

دسر 1000 دلاری رستورانی در نیویورکبرچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/٢٧ × ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

 

به جای خسته نباشید؛ بگوییم : خدا قوت

به جای خدا بد نده؛ بگوییم : خدا سلامتی بده

به جای بد نیستم؛ بگوییم :‌ خوب هستم

به جای فراموش نکنی؛ بگوییم : یادت باشه

به جای پدرم درآمد؛ بگوییم : خیلی راحت نبود

به جای دستت درد نکنه؛ بگوییم : ممنون از محبتت، سلامت باشی

به جای ببخشید که مزاحمتان شدم؛ بگوییم : از اینکه وقت خود را در اختیار من گذاشتید متشکرم

به جای گرفتارم؛ بگوییم : ‌در فرصت مناسب کنار شما خواهم بود

به جای دروغ نگو؛ بگوییم : راست می گی؟ راستی؟

به جای قابل نداره؛ بگوییم : هدیه برای شما

به جای شکست خورده؛ بگوییم : با تجربه

به جای فقیر هستم؛‌ بگوییم : ثروت کمی دارم

به جای بدرد من نمی خورد؛ بگوییم : مناسب من نیست

به جای مشکل دارم؛ بگوییم : مسئله دارم

به جای جانم به لبم رسید؛ بگوییم : چندان هم راحت نبود

به جای مسئله ربطی به تو ندارد؛ بگوییم : مسئله را خودم حل می‌کنم

به جای من مریض و غمگین نیستم؛‌ بگوییم :‌ من سالم و با نشاط هستم

به جای زشت است؛ بگوییم :‌ قشنگ نیست

به جای چرا اذیت می‌کنی؛ بگوییم :‌ با این کار چه لذتی می‌بری

به جای غم آخرت باشد؛ بگوییم : شما را در شادی ها ببینم

به جای متنفرم؛ بگوییم : دوست ندارم

به جای دشوار است؛ بگوییم : آسان نیست

به جای جملاتی از جمله چقدر چاق شدی؟، چقدر لاغر شدی؟، چقدر خسته به نظر می‌آیی؟، چرا موهات را این قدر کوتاه کردی؟، چرا ریشت را بلند کردی؟، چراتوهمی؟، چرا رنگت پریده؟، چرا تلفن نکردی؟، چرا حال مرا نپرسیدی؟

بگوییم: سلام به روی ماهت، چقدر خوشحال شدم تو را دیدم، همیشه در قلب من هستی ...

 

 


 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/٢٦ × ٩:٥٤ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

سلام

 

تموم شد

 

یه هفته دیگه

 

ولی چه فایده وقتی....... دیگه نمیبینی زیاد

 

کسایی  رو که 8 سال با هم بودین

 

تموم شد ولی چه فایده وقتی 6 تاییا دیگه 6 تاییا نیست {#emotions_dlg.e10}

 

چه فایده وقتی دیگه دعوا های سر یار کشی وسطی دیگه نیس

 

وقتی جمع 10 نفرمون دیگه داره پراکنده میشه

 

راهنمایی بهترین دوران درس خوندن

 

با تمام خوبی ها و بدیاش

 

با تموم قهرو اشتی هاش

 

 با تموم خنده ها وگریه هاش

 

با تموم همکاریا و لجبازیاش

 

چه فایده وقتی 6تاییا با هم بودن حرص همه در میومد اما...

 

 وقتی تا معلم نیومده مریمی میومد میخوند

 

وقتی لج عالیه بخاطر حرف زدنِ من ُ مینا در میومد

 

یادش بخیر مسخره بازیای سر کلاس خانوم کوچکی و ترنجی

 

گذاشتن اسم پسرا رو خودمون که یه معلمامون اونجوری صدامون میزد

 

علی ، عباس، مانی، هاشم ،حسین ، حسن، قاسم،محمد،.......

 

_پسرامون رفتن بیرون- ههه

 

پاستوریزه ....اکیلی......با کلاس ...... خواننده ....... خانوم مارپل......

 

هر کدوم(همکلاسیا) اومدین وبمو خوندین دیگه خودتون از اِسما بفهمین

 

 

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/۱٥ × ٩:۱٤ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

بین این مردم باید عاقلانه زندکی کرد نه عاشقانه....برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/۱۳ × ۸:٠۱ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 سلاااااااااااااااااااااااااااااااامممممممممممممممممم

 

 اون آزمونه بود گفتم دعا کنین قبول شم

 

قبول شدم

 

خدایا شــــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووو تبریک میگم به رعنا و فاطمه

 

مبارکمون باشه


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/٩ × ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

من ای دنیای بی عشق رو نــــــــــــــــمــــــــــیــــــــــــــــــــــــــخـــــــوام

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/٧ × ٢:۱٢ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 مهدی

 

 

اینم علی

 

 

 

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/٧ × ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ × یه دخمل نظرات ()

عشق یعنی  لخظه های خیلی خاص که

 خدا هم فکر ماس

 همه ی دنیا اینجاست

یه شروع

 یه نگاه

 لبمون بی صداست

عشق یعنی  دو تا احساس بی تاب

به قشنگی یه خواب

  دو نفر توی یه قاب

  یه نگاه تو چشات

 دل ِ من تو رو خواست

 هر چی میگم حرفای دلمه

 عاشقتم حالا برو بگو به همه 

بگو یه حس عجیبی تو ی دلمه

 مث یه تب توی تنمه  خمیازه

 

اخی الهینیشخند


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/٦ × ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ × یه دخمل نظرات ()


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/٤ × ٥:٥٧ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

میدونی کـــوکــو سبزی به انگلیسی چی میشه؟؟
                 ♥.
                    ♥.
                      ♥.
                      ♥.

                    ♥ .
                 ♥.

               ♥.

                   ♥.

            where is where is Vegetable               

 

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/٤ × ٤:٥۱ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 عکسای یشیم   فقط به خاطر تو قــــــــــــــــاســـــــــــــمــــــــــــــــــی

 

 

 

 

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/۳ × ٩:٢٥ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

عشق یعنی پدر، صبر یعنی یک مرد، مهر یعنی پسر، نور یعنی برادر، هر چه هستی، عشق یا صبر، مهر یا نور پیشاپیش روزت مبارک

 

      

                                                     برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۳/٢ × ۳:٥۱ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

ابرونیشخند


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٢/۳٠ × ۳:٥٢ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 سلاممممممممم فرشته

 

یه پاورپوینت خوشگل اینجا میزارم چون پاورپوینتای دیگه رو کسی نمیره سربزنه بینه ناراحت

 

جشنواره کیک تو کویت با استفاده از جرم های ریاضی .........

 

ریاضی رو ولش کیکارو بچسب  فقط نمیدونم چرا منو دعوت نکردن؟سوال

 

 

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=b1b9b6883790e9de08d52daf50749dca


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٢/۳٠ × ٢:٤٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

                  پسـته و بادام هم مـــــغـــــــز دارن


                 
انسان بودن به شـــــــــعوره

 

 

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٢/٢٦ × ٤:٢۱ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

وقتی اورجینال به دنیا اومدی حیفه کپی از دنیا بری.....خودت باش!!

 

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٢/٢٤ × ٢:٤٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 سلام نیستم نخواهم بود تعجب

 

از قالب وبم خوشم نمیاد اثن ولی چاره ای نی حال ندارم عوضش کنم

 

ازمون استعداد درخشانم نزدیکه خیلی سخته میدونم ولی سعی خودمو میکنم قبول شم دعا یادتون نرهههههههههههههه هااااااااااااااا اورین

 

بای

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٢/۱٦ × ٤:٤٤ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

از شنبه درون خود تلنبار شدیم

تا اخر پنجشنبه تکرار شدیم

خیر سرمان منتظر دیداریم

جمعه شد و لنگ ظهر بیداری شدیمنیشخند


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/٢/٦ × ٦:٤٧ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:

×کلیک×
۱۳٩٢/۱/۳٠ × ٦:٠٦ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

سوالهر کی رمز خواست بگه سوال

 

 

اخه یادم نی به کی بگفته امنیشخند


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱/٢۱ × ۱:٢۱ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:

×کلیک×
۱۳٩٢/۱/٢٠ × ۸:٥٤ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

برام چند وقته سوال شده که

واقعاً ، توکه با عشوه گری ، از همه دل میبری ، منو شیدا میکنی ،

چرا نمیـر قـــ ــصی ؟؟

مشکلت دقیقاً چیه !؟!؟

چیه  چیزی شده ؟ چرا ساکتی ؟ 

دوس داری بنزین بزنی با کارت کی ؟

شنیدم بنزین شده ۷۰۰ به تازگی !

بنزینتو تقسیم نکنی با یکی !

میگی که رو کارت بنزینش حساسی !

روش داری عقاید خیلی شیک و وسواسی !

اونقده اونو میخوای که اگه لیتری ۱۰۰ بنزین بدم بهت منو نشناسی !


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱/٩ × ٢:٥۸ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

نه امیدی به چشماته

نه میشه از دلت رد شد

همین دلبستگی خوبه

نمیشه با دلت بد شد

چرا یادت نمی مونه یکی تنها کست میشد؟

خداحافظ که می گفتی یکی دلواپست میشد

نه این عشق اتفاقی بود نه من......... با  عشق می جنگیدم

همه دلبستگی هامو به تو وابسته می دیدم

چه تلخه وقتی دنیاتو به دنیای کسی دادی

که دنیاتو نمیفهمه اسارت میشه ازادی

خدایا کمکـــــــــــــــــ 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱/٧ × ٥:٥۳ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

ایا شما هم حوصله تان سر رفته؟

ایا شماهم بیکارید؟

ایا به شماهم حس عید دست نداده است؟

ما برای شما راه جدیدی سراغ نداریم وضعیت ما هم همین است خخخخخخخ

 

یه پیشنهاد :

اگه میخواهید رو مخ یک نفر بدوید

هر چی گفت بگید(( نَه)) جواب میده مطمئن باشید فقط امادگی اینو داشته باشید که

یه چیزی به طرفتون پرت میشه هههه

 


برچسب‌ها:

×کلیک×
۱۳٩٢/۱/٧ × ٤:۳٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

شب سرخ است و هم اکنون از نیمه گذشته.

همه اندیشه ام اینست که چگونه تحمل می کنی و چرا نمی توانم در این راه همراهت شوم.

وقتی خوب فکر می کنم می بینم از سرخ متنفر شده ام.

خوب که فکر می کنم می بینم چقدر وابسته ات شده ام.

خوب که فکر می کنم متوجه می شوم ناراحتی تو چقدر بر من سخت می گذرد.

خوب که فکر می کنم می بینم ماههای سختی را در کنارم بودی، ماههایی که شیطان نیز باورش شده بود، باورش شده بود که می تواند روحم را به اسارت ببرد، پس چه سخت است که نمی توانم هم اکنون در کنارت باشم.

خوب که فکر می کنم می بینم فکرم به جایی قد نمی دهد، شاید بهتر باشد فکر نکنم.

شاید اتصال به سرچشمه قدرت تنها راهی باشد که می تواند ناتوانی مرا التیام بخشد.

از او ملتمسانه می خواهم که شب راحتی را سپری کنی. شبی همراه با آرامش.

پس از مدتها، اولین باری بود که شب بخیرم را با تاخیر پاسخ گفتی.

نمی دانم سرنوشت ما را به کدامین ایستگاه هدایت می کند.

ایستگاه! نه ! ایستگاه نه! از ایستادن می ترسم.

از این که در حال بمانم. از این که با ثانیه ها ندوم.

ثانیه ها هم مرا به سخره گرفته اند.

اگر زنده ام نه به خاطر اینست که قوی تر از ضعیفانم ، بخاطر اینست که ضعیفانه، وجود قوی را در کنارم حس می کنم .

چرا اینقدر سخت شده؟

 برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱/٤ × ۳:۳٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

عاقاآ من از sad به bad تبدیل شدمااااا

اثن یک دخدر بدی شدم :دی

 ینی هی نگاه به عنوان وبم می کنم یاد اهنگ:

 Ashkin0098 & Mehdi Hosseini & Alirezaz - BadBoy

 

می افتمااااااااااااا

 صدای پا میاد و منـ  ............

اثن حس درس خوندن نیسمن نمیدونم چجوری میخوام امتحان

استعداد های درخشان بدمااااااااا

عینک

 فلن خدافظبامن حرف نزنماچ


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱/۳ × ٢:٠٧ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

بخاطرمیخی نعلی افتاد

 ،بخاطرنعلی اسبی افتاد

    بخاطراسبی سواری افتاد

،        بخاطرسواری جنگی شکست خورد،       

بخاطرشکستی مملکتی نابودشد همه اینها بخاطرکسی بودکه میخ را بدرستی نکوبیده بود

 

     


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱/۳ × ۱:٢٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

یادش بخیر ! وقتی معلم میخواست درس بپرسه ، یکی که داوطلب میشد یه «نفس راحت»

می کشیدیم ...دلم برای یه نفس راحت کشیدن  تنگ شده

 

 

پ.ن: بابا بزار دو روز از تعطیلات بره بعد حرف بزن (با خودمم)


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱/٢ × ۱:٥۸ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 برای تو می میرم

                      تو وانمود کن تب کرده ای

                                                         همینـ   کافیـ ست

 


برچسب‌ها:
۱۳٩٢/۱/٢ × ۱:٠٢ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

زنده ام با نام تو ...... پژمرده ام بی نام تو ..... حاضرم پرپر شوم در محضر دیدار تو...قلبقلبقلبقلب


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱٢/٢٩ × ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

تک درخت خاطراتم بر لب ساحل نشست....گرچه دورم از نگاهت یاد تو در دلم نشست.قلب


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱٢/٢٩ × ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 از کلاس ما که هنه چیزی داره جز سین هفت سینخنده اثن همه جونوری توش هست

کلاس دومیا که من پسندیدم

 

 نظرتونو  بگین لدفن


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱٢/٢٧ × ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

  در خیالمان کلبه ای ساخته ایم

              از عشق

 که پنجره هایش بوی سادگی می دهد

              و            

   ساحل لحظه هایش به رنگ آسمان است

            نمی دانیم

      دلتنگ باشیم یا نه!

              ولی

   ما قطعه ای از تنهاییمان را

آرام آرام در این کلبه جا میگذاریم

    کلبه عشق ما جایگاهی است

   که بغض ترانه هایمان با صدای

     قدم های باران می شکند

               و

    بهار هر روز تکرار می شود

      سهم ما از این کلبه

    به تماشا نشستن ستاره هاست ...


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱٢/٢٧ × ٧:٤٥ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱٢/۱۸ × ٥:۱٠ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

 

یڪ لبـפֿـنـבم را بستـﮧ بندے ڪرבه ام

 

براے ِ روزے ڪ ِ اتفاقے تـــو را مے بینم…

 

آنقـבر تمیز میـפֿـنـבم

 

ڪ ِ ب ِ פֿـوشبختے ام פـساבت ڪنے…

 

و مَـــטּ בر جیب هایم

 

בست هاے ِ פֿـالے ام را فَریب مے בهم

 

ڪ ِ اَمـטּ تریـטּ جاے ِ בُنیا را انتـפֿـاب ڪرבه انـב…

 

پ.ن: من عاشق نیستم از این جور مطالب خوشم میآد مینویسمشون جهت اطلاععینک

 


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱٢/۱۸ × ۱:٥۸ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

روزی دختری بود نابینا وبا پسری بسیار زیبا دوست بود.

پسر از این که دختر نمی تونست دنیا رو ببینه خیلی ناراحت بود. یک روز دختر با یک دنیا شادی به سراغ پسر اومد و گفت:

از بیمارستان زنگ زدن و گفتن برای من دو تا چشم پیدا شده و من هم می تونم دنیا رو ببینم پسر هم به همراه اون کلی خوشحال شد.

بعد از عمل

دختر و پسر با هم قرار گذاشتن تا هم دیگه رو ببینند.

دختر: سلام

پسر: سلام عزیزم

دختر بعد از چند دقیقه گفت:تو کوری من از تو خوشم نمیاد. من چشم دارم و تو نداری!

از پیشم برو دیگه نمی خوام ببینمت!

پسر: باشه من میرم فقط تو رو قسم به عشقمون مراقب چشام باش!!!!!!!!!!


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱٢/۱٧ × ٧:٥٧ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

نامـِ مَن عشق است

                                                 میـ شِناسیـدَمـ؟

زخمیـ ام زخمیـ سراپا


 با شُما طِیـ کَردِه امـ راهـ درازیــ را  خستهـ امـ خستهـ


                            میـ شِناسیدَمـ؟

 

 


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱٢/۱٤ × ٢:٤۳ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱٢/۸ × ۸:۱٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

پَستـ ترین آدمـا کَسایی هَسـتَند کهـ بهـ دَستـ


گُذاشتَن رو نُقطِهـ ضَعفـ دیگران بگن شوخیـ...!

 

 


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱٢/٥ × ۱:۳٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

              میگن غمتـو به چشمـــات نگو

                                      چون اونـم اشکـ میریزه رسوا میشی

 


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱٢/٤ × ۳:٢۳ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

            گاهیـ بایَد کَمــ باشیـ تا کَمبُودِتـ احــسـ♥ــــاســـــ بشهـ

                                             نهـ اینکهـ

                            نَباشــــــــیــ تا نَبودنِتـــــ عادَتـــ بشهـ...

 


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱٢/٤ × ٢:۳٠ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

عشق یعنی: تقسیم کردن مشکلات

عشق یعنی:کثیف نکردن محیط زندگی

عشق یعنی:توجه به اینکه مورد توجه قرار گرفته ایم

عشق یعنی :گرفتن تصمیم صحیح

عشق یعنی :چیزی که همه چیزی را تغییر می ده

عشق یعنی:شادی

عشق یعنی :کمک کردن به هم دیگه

عشق یعنی : یه بعد جدید

عشق یعنی دنبال اقبال خود رفتن

عشق یعنی :یه معجزه

عشق یعنی داستان دونفره

عشق یعنی : کوتاه ترین راه بین دو قلب

عشق یعنی :پیشگویی اینده با هم دیگه

عشق یعنی:غرق شدن در احساسات

عشق یعنی :روی مدار قرار گرفتن

عشق یعنی:یه سمفونی که دو نوازنده  داره

عشق یعنی :یک پی محکم

عشق یعنی :پارو زدن با هم دیگه

عشق یعنی: باهم دیگه به دنبال رنگین کمان رفتن

عشق یعنی :پدال زدن در یک خط

عشق یعنی :سفری برای همه عمر

عشق یعنی یه گل رز روی بالش

عشق یعنی : اشپزی کردن به نوبت

عشق یعنی:خوشحال کردن اون موقعی که ناراحته

عشق یعنی:دوتا بلیط سینما

عشق یعنی : شام با شمع

 

                          ماچقلبخجالت...LOVE is 


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱۱/٢٩ × ٩:۳٥ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

اینا رو خودم درست کردم:

 

خوشملن؟

 

تشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویق


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱۱/٢٩ × ٦:٠۸ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

بی تو مهتاب شبی از ان کوچه گذشتم 

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

 شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم

شدم ان عاشق دیوانه که بودم 

در نهانخانه جانم 

گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید :

                                        یادم امد شبی با هم از ان کوچه گذشتیم

                                      پر گشودیم و در ان خلوت دل خواسته گشتیم

                                        ساعتی بر لب ان جوی نشستیم

                                       تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت

                                       من همه محو تماشای نگاهت

اسمان صاف و شب ارام

 بخت خندان و زمان رام

خوشه ماه فرو ریخته در  اب

شاخه ها دست براورده به مهتاب

شبو صحرای و کل و سنگ

همه دل داده به اواز شب اهنگ

                                         یادم اید تو به من گفتی:

                                          از این عشق حذر کن       

                                          لحظه ای چند بر این اب نظر کن

                                          اب ایینه عشق گذران است

                                          تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است                     

                                           باش فردا که دلت با دگران است

                                           تافراموش کنی،

                                           چندی از  این شهر سفر کن

 

با تو گفتم:حذر از عشق ندانم 

سفر از پیشتو؟ نتوانم نتوانم!

روز اول که دل من به تمنای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی 

من نرمیدم نه گسستم

                                      باز گفتم که: تو صیادی و من اهوی دشتم

                                       تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و  گشتم

                                      حذر از عشق ندانم نتوانم

                                      اشکی از شاخه فرو ریخت

                                      مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت...

 

اشک در چشم تو لغزید

ماه بر عشق تو خندید

یادم  اید دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم

نگسستم نرمیدم

                                          

                                                رفت در ظلمت  غم

                                                ان شب و شبهای دگر هم

                                                نگرفتی دگر از عاشق ازرده  خبر هم

                                                 نکنی دیگر از ان کوچه گذر هم 

                                                   بی تو اما

                                                  به چه حالی من از ان کوچه گذشتم....

 برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱۱/٢۳ × ٢:٢٠ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

سه چیز مهم !

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم

سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال

از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن

سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر

اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم

سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا,  مرگ, دوست خوب


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱۱/٢۱ × ٤:٢٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

مشاهده یادداشت خصوصی


برچسب‌ها:

×کلیک×
۱۳٩۱/۱۱/٢٠ × ٤:۳۳ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

اهای شمایی که یکی دوستون داره:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.هیچی دیگه.از خود راضی

کوفــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــتون بشه خنده

هیشکی ما رو دوست نداره!نگران


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱۱/٢٠ × ٤:۱٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

 

..........دلم نه عشق می خواهد نه احساس قشنگ .........

 

 

...........نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر ادعا...........

 

 

........دلم یک دوست میخواهد که بشود با او حرف زد........

 

 

              ............وبعد پشیمان نشد...........


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱۱/۱٧ × ٧:۳٢ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

سلام ....

خوبین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ما که نیستیم ............

راستی یه خبر خوب شاگرد اول شدیم معدل 20 ...........

اینو به خودم وبه دوستام عالیه و رعنا تبریکککککککککککککککککک میگم ................

خدایا؟نگران

چرا دیگه کسی منو تحویل نمیگیره؟ناراحت

چرا دیگه کسی منو دوست نداره؟دل شکسته

چرا هیشکی حرفامو قبول نداره؟آخ

اونایی هم که داشتیم بهم پشت کردن ...........تنهای تنها شدم

کسایی که بهم فوش میدین تو ویاتون دلم خیلی از دستتون پره .............

فوش بدین سرکار بذارین اصلن هر کاری دلتون میخواد بکنین ..........

خدایا تا تو رو دارم غم ندارم

میگن اگه به مشکلی برخوردی نگو خدایا مشکل بزرگی دارم به مشکل بگو خدای  بزرگی دارم

اهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای مشکل منم یه خدااااااااااااااااااااای بزرگی دارم!

 

      ........................ اپیس..................................


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱۱/۱٦ × ۳:٠۱ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

خدابا هر که با من آشنا شد بی وفا شد دو روزی دیدو زود از من جدا شد نمیدانم از اول بی وفا بود یا نازش کشیدم بی وفا شد

                                                    ♥

                                                    ♥

                                                    ♥

                                                    ♥

                                                    ♥

بعضـی ها گـریه نمی کنند ! اما .. از چشــم هایشان معلوم است ،، که اشکـــی به بزرگی یک سکــوت !! گــوشه ی چشمشان به کمیـــن نشسته !

                                                    ♥

                                                    ♥

                                                    ♥

                                                    ♥

                                                    ♥

امشب غــم هــا برایـم مهــمانــی گــرفتــه انـــد و مـــن میخــواهـــم بتــرکـانــم همــه ی بغــض هایـــم را ...

                                                    ♥

                                                    ♥

                                                    ♥

                                                    ♥

                                                    ♥

سکوت همیشه نشانه رضایت نیست! شایدکسی دارد خفه میشودپشت یک بغض ...     

                                                    ♥

                                                    ♥

                                                    ♥

                                                    ♥

                                                    ♥

امروز کسی از من پرسید چند سال داری گفتم روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم کودکی چند ساله ام !!


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱۱/۱٥ × ٦:٠٢ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

شنیدین میگن:دریا اولین  عشق مرا بردی؟؟

حالا دریا عشقه منو نبرده.......

عشقم پیش دریاست...........

کاش میشد به سمت دریا رفت............

آهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااای دریا؟

میدونستی داری منو مثله اهنربا به طرفه خودت میکشی؟

نه به خاطره خودت.... به خاطر عشقم...

که بهت خیلی نزدیکه...........

دریا ؟ میای جامونو عوض ؟

من میــــــــــــــــــــــخوام برم پیشه ماهی ها................اخه خیلی ماهی دوست دارم!

                                خجالتخوشمزهتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقخوشمزهخجالت

                                       

                            

 


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱۱/٧ × ٥:٥٧ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

         در سُکوت شَب

                                   می رَسد بِگُوش

                                                               لای لای آب

         زیرِ چَتر ماه

                               ساحِل خَمُوش

                                                             می رَوَد بِخواب

     دَستِ خیس موج

                                بَر تَن زَمین

                                                              می شَوَد رَها

       موج کَف به لَب

                             بُوسه می زَند

                                                             روی ماسِه ها

      ماه  نُقرِه فام

                               چُون فِرشتِه ای

                                                                می کُند نِگاه

     وَه چه دیدنی است

                              رَقــــــــــــــــــــــــــص مــــــُـــــــوج و مـــــــــــاه

           بازوان مُوج

                                       حَلقِه می زَنَد

                                                                   دور سَخرِه ها 

           می بَرد نَسیم

                                   تا ستاره ها

                                                                این تَرانِه را


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱۱/٥ × ٢:٠٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

 

 

 

                          


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱۱/٤ × ٥:٥٤ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

مُردَممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

یِه دُوهنِه قالب خُوشمِل پــــــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدا کردمممممممممممممممممممممممم نظرتون چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خوبه یاعوضیش کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هان؟ .......

خو بازم بَرایه اینکه حوصلتو سر نروددددددددددددددددد

یکم چیزی می نویسم

                                                        .

                                                        .

                                                        .

                                                        .

                                                        .

                                                        .

                                                        .

                                                        .

                                                        .

                                                        .

کوتاه ترین کتاب دنیا: کتاب((پسرها میفهمند)) این کتاب فقط یک جلد داردخندهزبان

زیبایی و ماهی و بی نظیری ولی من چی؟؟؟؟؟؟«یه ادم خالی بند»فرشته

گریستم به گریستنت ، گریستم به نگریستنت،

 گریستم و تو نگریستی،نگریستم و تو گریستی، نگریستم تا نگریستی..........

مخت سوت کشید یا  بازم بگم؟؟!ابلهسوال

کوچولو،موچولو،هلو،لولو،مولو، نونو..............

این پیغام صرفن برای غنچه کردن لبهای شماست وفاقد هرگونه ارزش قانونی دیگری

می باشد!تشویقتشویق

نرو پایین!

.

.

مگه بهت نمیگم نرو؟!

.

.

زبون ادمیزاد حالیت نیست؟

.

.

دیدی این پایین هیچ خبری نیست ؟!ماچبغلبای

 


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱۱/۳ × ۳:۳٦ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

خو سَلِین!

گفتم حوصلتون سر نره یه دو سه تا عسک خوشمل بزارممممممممممممم

 

 

 

 

 

خو دیگه بسهه...... دوسمتون دارم  ..............فدام بشین..............

بای

                    


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱۱/۳ × ٢:٤٢ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

اااااااااااااااااااااااههههههه نیدوم چرا حس اپیدن نیسد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اخه اپ کنم واسه چی|؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

امتحانارو چی کار کردید پرفسوران محترمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مژه

منه بدبخت که ترکوندمعگریهساکت

نمیدونم چرا در امتحانات شوق امدن جلوی کامیوتر بسی بود و حالا اثن حسدش نیس ؟

ها چرا؟سوالمتفکر

الحمد الله که تمومیت بای بای

راحتیدیم ...الان میشه یه نفس راحت کشیداوهاوه

 دیگه چی بگممممممممممممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 نمیدونم چی بگم فلن بای  .

حالا اگه یادم اومدش میام می نویسمبامن حرف نزنبامن حرف نزنتشویق


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۱٠/۳٠ × ٢:٢٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

سلام خوبید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من 3 ماهیه نیسم خوش میگذره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خوب معلومه که نه ....................ههههههههههههههههههههفرشته(چه خوش خیال)

خ با درس چه میکنیت ؟

...........................عینک.نمره صفر نوش جان می کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کی این امادگی دفاعی رو گذاشت نه کی  گذاشت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فخط به من بگن هدفشون چی بوده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خ شماها که اینا رو گذشتیت حداقل  یا چهار تا عسک

توش میذاشتید ادم  حوصلش  سر نره   یا مطلباتو کمتر می بودمتفکر .....................

یه درس امادگی 10 تا 8 صفحه داره حداقلاوه .......

د نکنیت این کارا رو مگه مغز ماها چقدر کشش دارهتعجبکلافه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خ بسه دیه زیادی درمورد امادگی حرفیتمسبز

یه چندتا عسک خوشمل گذاشتم برید ببینید


برچسب‌ها:

×کلیک×
۱۳٩۱/۱٠/۱٠ × ۱:٠٤ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()

سلام به دوستای گلم نیشخند

خوبید خوشید حال و احوال متفکرخجالت

به وبلاگ من یعنی ستاره ی من بسیار خوش اومدیدخوابقلبزبان

بهتون خوش بگذرهگریه

دوستون دارمبامن حرف نزنقلب

بایماچ


برچسب‌ها:
۱۳٩۱/۸/۸ × ۸:٤٩ ‎ب.ظ × یه دخمل نظرات ()