روز دخمل

روز عزیزای دل بابا ،ناموس داداشا ،هووی مامانا، جیگز بچه محلا ،عامل انحراف پسرا ،

دخی منگولا، جینگول مینگولا ، دختر خوشگلا:

                  روزتون مبارک


+ اه چرا نمیشه هیچ عکسی گذاشت؟

/ 3 نظر / 9 بازدید