♥♥.............♪♫

نامـِ مَن عشق است

                                                 میـ شِناسیـدَمـ؟

زخمیـ ام زخمیـ سراپا


 با شُما طِیـ کَردِه امـ راهـ درازیــ را  خستهـ امـ خستهـ


                            میـ شِناسیدَمـ؟

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید

[دست]

لیلی به یاد مجنون

بفرما منم اومدمو نظر دادم فضولی نباشه ها ولی از وضع وبلاگت ژیداست که تو هم عاشقی[خجالت] آره؟[شوخی]