قانون طبیعت

هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند

رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند

درختان میوه خود را نمی خورند

خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند

ماه ، در ماه عسل شرکت نمیکند

گل ، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد

نتیجه : زندگی برای دیگران ، قانون طبیعت است . . .

/ 1 نظر / 4 بازدید
خسرو پيري

[گل][گل][گل][گل]